Middagsfrid Exporterar

Middagsfrid har levererat matkassar in i svenskarnas hem i över fyra år. Kicki Theanders ide om att underlätta vardagen för folk har visat sig fylla ett viktigt behov samt vara en bransch med starkt tillväxt och tillväxtpotential. Under 2011 så bedöms omsättningen för branschen uppnå en halv miljard kronor. Middagsfrid kikar över gränserna för att expandera och har en strategi att låta andra företag använda Middagsfrids koncept.

Middagsfrid har idag dotterföretag i Norge och Tyskland samt Danmark och målet är att de ska finnas på tio nya marknader inom två år. Middagsfrid driver den internationella expansionen i ett separat bolag som heter Dinnerpeace International.

Dinnerpeace International har som strategi att arbeta med lokala entreprenörer som får tillgång till de kunskaper som Middagsfrid samlat på sig över åren samt en IT-plattform med stöd för olika valutor. Middagsfrid har även en stor databas med menyer och recept som entreprenören kan få tillgång till.

Möjligheten att få IT-plattformen samt tillgång till menyer och kunskap gör att lokala entreprenörer kan spara in mycket tid och kapital och snabbt komma igång med att leverera matkassar på sin lokala marknad. Den stora delen som återstår är leveransalternativ lagerhållning, packning och eventuell lokalanpassning av menyer.

Handla24 som tillhandahåller en e-handelslösning för ICA-butiker har en ganska liknande affär och ICA butikerna har ju såklart den uppenbara fördelen att själv sitta på lager för maten. Potentialen för Middagsfrids internationella expansion är bra och stora delar av marknaden är oexploaterad och frågan är vilket av de svenska matkasseföretagen som kommer att ta upp kampen om den internationella expansionen.

Dinnerpeace Internationals första samarbete planeras att rullas ut efter årskskiftet 2011/2012 och därefter väntas en aggresiv tillväxtplan.

Idag finns det cirka 35 företag inom matkassebranschen och omsättningen ökade med 300% under 2010 (400 miljoner kr) jämfört med 2009 (110 miljoner kr). Förväntad omsättning för 2011 är 500 miljoner kronor.

Tillbaks till beskrivningen av Middagsfrid!

 

Upp till 1 359 kr på 5 kassar!
10
Dagar
10
Timmar
10
Minuter
10
Sekunder
Upp till 989 kr på 4 kassar!
10
Dagar
10
Timmar
10
Minuter
10
Sekunder